IT

Kartotuvai

Kartotuvai

Kaip žinia, kartotuvai – tai įrenginiai, kurie leidžia sustiprinti įrenginių perduodamą signalą arba jį paskleisti norima kryptimi. Rinkoje galima rasti įvairių kartotuvų. Vieni gali būti skirti laidiniam interneto ryšiui, o kiti  wi-fi ryšiui. Taip pat  galima rasti ir 3G mobiliojo ryšio signalo stiprintuvų, kurie veikia kaip kartotuvai. Perkant  tokią įrangą reikėtų atkreipti dėmesį į jų  tokias technines charakteristikas kaip veikimo dažnis, kuris būna nurodytas megahercais, bei stiprinimas, kuris būna nurodytas dBi vienetais. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai kokio dydžio teritorijose tokie kartotuvai gali veikti. Dar dažnai būna nurodytos įrenginių įėjimo ir išėjimo varžos, o tai leidžia suderinti kartotuvus su informacijos perdavimo linijomis.

Kaip kartotuvai gali veikti ir įvairūs retransliatoriai. Retransliatorius iš esmės yra telekomunikacijų įrenginys,  kuris tarpusavyje jungia du arba daugiau radijo siųstuvų, kurie yra nutolę vienas nuo kito dideliais atstumais. Retransliatoriai gali būti skirstomi į aktyvius ir pasyvius.  Aktyvūs retransliatoriai gali būti kaip priimamo ir siunčiamo signalo radijo įrenginiai, esantys tarpiniuose ryšio taškuose. Šis įrenginys gali priimti signalus ir perduoti juos toliau didesniais atstumais. Aktyvų retransliatorių galima atpažinti iš to, kad jis turi anteną, o kai kuriais atvejais net ir kelias antenas,  taip pat turi radijo siųstuvą ir imtuvą, elektros maitinimo šaltinį, nuotolinio valdymo ir kontrolės įrangą.

Paprastai kartotuvai gavęs signalą jį sustiprina ir išsiunčia lygiai tokį patį, tokios pačios formos, tik kiek sustiprintą signalą. Tačiau yra tokių retransliatorių, kurie priėmę radijo ryšio moduliuotą signalą ne tik sustiprina, bet ir permoduliuoja, todėl padidėja ne tik signalo amplitudė, bet gerokai pasikeičia paties signalo forma. Žinoma, tokie retransliatoriai yra sudėtingesni ir brangesni, todėl naudojami tik labai specifiniams atvejams.

Kartotuvai leidžia sustiprinti radijo ryšio signalą, o tai yra patogu tose vietose kur yra didelis signalo slopinimas ar norime perduoti informaciją didesniais atstumais, nei leidžia sąlygos. Kartotuvai leidžia šias ryšio problemas išspręsti pakankamai pigiai daug neinvestuojant, o pajungti kartotuvus nėra labai sudėtinga.